Ogrzewanie elektryczne

Ogrzewanie elektryczne

W ostatnich latach możemy zaobserwować wysoki rozwój budownictwa niskoenergetycznego oraz pasywnego. Zaczęto dostrzegać niską efektywność tradycyjnych systemów ogrzewania bazujących na piecach i podłączonych do nich hydraulicznych grzejnikach oraz wodnego ogrzewania podłogowego. Wysokie koszty inwestycyjne, które w szczególność wynikają ze skomplikowania tradycyjnych systemów powodują spadek opłacalności. Bardzo ciekawą alternatywą są systemy ogrzewania elektrycznego dla domu lub firmy, które także świetnie komponują się z instalacjami fotowoltaicznymi.

  1. Budynki wznoszone w standardach NF15 czy NF40 nie potrzebują już tak dużo energii, jak budynki słabo ocieplone, wznoszone kilka dekad temu. Mimo, że ogrzewanie energią elektryczną jest zasadniczo droższe w przeliczeniu na 1kW od energii z innych źródeł, to jednak zyskuje dla inwestora rację ekonomiczną. Roczne zużycie energii przez budynki wznoszone w nowych standardach cechuje się bowiem znacznie mniejszą ilością, gwarantując optymalizację kosztów rachunków za prąd.
  2. Tradycyjne ogrzewanie w formie konwekcyjnej nie zapobiega licznym stratom ciepła. Transfer energii cieplnej z paliwa stałego lub gazowego do nośnika ciepła w postaci wody grzewczej w instalacji, jak również dystrybucja tak powstałego ciepła w formie obiegu wody w instalacji, wiążą się z dużymi stratami cieplnymi. Grzejniki nie ogrzewają przy tym równomiernie pomieszczenia (wyższa temperatura jest pod stropem, a niższa na najbardziej odczuwalnym przez człowieka poziomie 1-1,5m). Zmniejsza to komfort mieszkańców. Pośrednim następstwem jest też zjawisko konwekcji, które wzbija kurz z podłogi.
  3. System cechuje przy tym najwyższa rynkowa sprawność systemu grzewczego (sięgająca 100% zamiany energii elektrycznej w ciepło) oraz niska bezwładność systemu osiągnięta na skutek precyzyjnego sterowania czasowego i strefowego przy wykorzystaniu termostatów. Wdrożenie inteligentnych algorytmów sterujących pozwala zmniejszyć koszty o 1/4, przy jednoczesnym zagwarantowaniu optymalnej wydajności systemu i komfortu mieszkańcom nawet wtedy, gdy temperatura w pomieszczeniu byłaby nisza o 3°C niż gdyby pomieszczenie było ogrzewane tradycyjnym systemem konwekcyjnym. Co więcej, inwestorzy coraz częściej decydują się na zamontowanie paneli słonecznych i korzystania z darmowego źródła energii słonecznej, dzięki temu możemy czerpać z wytworzonej przez siebie energii na potrzeby optymalnego ogrzewania domu.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla domu i firmy:

  • Maty grzewcze
  • Folie grzewcze
  • Termostaty
  • Panele grzewcze
  • Grzejniki konwektorowe
  • Fola grzewcza pod lustro
  • Ogrzewanie poprzez grzałki elektryczne wody użytkowej w bojlerach  i buforach centralnego ogrzewania.